Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 33 / Ôn tập : Các số đến 10 (Tuần 33)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính :
10 – 4 + 2 =

Đáp án

Tính :
10 – 4 + 2 =

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích