Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 33 / Ôn tập : Các số đến 10 (Tuần 33)
Câu hỏi

Tính :
10 – 4 + 2 =

Đáp án

Tính :
10 – 4 + 2 =

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích