Lớp 3 / Môn Toán / Tuần 2 / Ôn tập các bảng nhân (tuần 2)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu <, >, = vào ô trống:

a) 20 : 5 20 : 4

b) 32 : 4 27 : 3

c) 12 : 2 34 – 28

d) 36 : 4 45 : 5

e) 12 : 4 12 – 4

Đáp án

Điền dấu <, >, = vào ô trống:

a) 20 : 5 20 : 4

b) 32 : 4 27 : 3

c) 12 : 2 34 – 28

d) 36 : 4 45 : 5

e) 12 : 4 12 – 4

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích