Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 11 / Ôn tập: au, ao, iu, iêu, yêu, ưu, ươu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Chọn đáp án đúng điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
đ… tra; h… quạnh; nghỉ h…
Đáp án
Chọn đáp án đúng điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
đ… tra; h… quạnh; nghỉ h…
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích