Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 12 / ôn, ơn (chồn, sơn)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vần "ôn" hay "ơn" vào chỗ trống dưới đây sao cho thích hợp ?
mái t....
đ.... ca

Đáp án

Điền vần "ôn" hay "ơn" vào chỗ trống dưới đây sao cho thích hợp ?
mái t....
đ.... ca

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích