Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 15 / ôm, ơm (tôm, rơm)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm các hình ảnh có vần ôm hay vần ơm thả vào ô trống sao cho phù hợp với tên gọi:

a. quả chôm chôm
b. nồi cơm điện
c. con tôm
Đáp án
a. quả chôm chôm
b. nồi cơm điện
c. con tôm

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích