Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 8 / oi, ai (ngói, gái)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
đ… khát; đúng s…; m… mê.

Đáp án

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
đ… khát; đúng s…; m… mê.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích