Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 18 / oc, ac (sóc, bác)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm từ chứa vần oc, vần ac thả vào ô trống:

  • bác
  • sóc
  • tóc
a. con
b.
c. cắt
Đáp án
a. con
b.
c. cắt

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích