Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 23 / oat, oăt (hoạt, choắt)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các vần còn thiếu vào ô trống trong các từ sau: 

  • oạt
  • oắt
  • oát
  • oặt
a. thoăn th
b. chỗ ng
c. dứt kh
d. đ
giải
Đáp án
a. thoăn th
b. chỗ ng
c. dứt kh
d. đ
giải

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích