Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 22 / oang, oăng (hoang, hoẵng)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy sắp xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh:

  • chiếc
  • mới
  • áo choàng
  • mẹ
  • một
  • mua
  • rất đẹp

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích