Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 4 / Nhiều hơn, ít hơn (tuần 4)
Câu hỏi

Sắp xếp số lượng quả từ bé đến lớn và theo từ trái qua phải:

Đáp án của bạn là:

Đáp án

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích