Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 1 / Nhiều hơn, ít hơn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số chuột nhiều hơn hay ít hơn số phô mai?

Đáp án

Số chuột nhiều hơn hay ít hơn số phô mai?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích