Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 1 / Nhiều hơn, ít hơn
Câu hỏi

Số chuột nhiều hơn hay ít hơn số phô mai?

Đáp án

Số chuột nhiều hơn hay ít hơn số phô mai?

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích