Lớp 5 / Môn Toán / Tuần 13 / Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (Tuần 13)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa, biết một lít dầu hỏa nặng 0,8kg. Can rỗng nặng 1,3kg. Vậy can dầu hỏa đó nặng kg.

Đáp án

Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa, biết một lít dầu hỏa nặng 0,8kg. Can rỗng nặng 1,3kg. Vậy can dầu hỏa đó nặng kg.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích