Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 3 / Nhận biết các vật xung quanh
Câu hỏi

Nếu hai tai bị tổn thương thì em có nghe được âm thanh xung quanh không ?

Đáp án

Nếu hai tai bị tổn thương thì em có nghe được âm thanh xung quanh không ?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích