Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 3 / Nhận biết các vật xung quanh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nếu hai tai bị tổn thương thì em có nghe được âm thanh xung quanh không ?

Đáp án

Nếu hai tai bị tổn thương thì em có nghe được âm thanh xung quanh không ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích