Lớp 5 / Môn Lịch sử địa lý / Tuần 2 / Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng vì sao ?

Đáp án

Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng vì sao ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích