Lớp 5 / Môn Lịch sử địa lý / Tuần 2 / Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
Câu hỏi

Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng vì sao ?

Đáp án

Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng vì sao ?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích