Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 16 / Ngày, tháng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

Thứ 6 trong tháng có số ngày là:
Bố đi công tác từ ngày mùng 6 và bố đi 1 tuần thì ngày bố về là ngày:
Mẹ đi công tác từ ngày mùng 8 và mẹ đi 1 tuần thì ngày mẹ về là ngày:
Đáp án
Thứ 6 trong tháng có số ngày là:
Bố đi công tác từ ngày mùng 6 và bố đi 1 tuần thì ngày bố về là ngày:
Mẹ đi công tác từ ngày mùng 8 và mẹ đi 1 tuần thì ngày mẹ về là ngày:

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích