Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / Ngày, giờ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tất cả xe buýt trong thành phố đều nghỉ chạy lúc 19 giờ. Hỏi lúc 8 giờ tối có còn đón xe buýt đi được không?

Đáp án

Tất cả xe buýt trong thành phố đều nghỉ chạy lúc 19 giờ. Hỏi lúc 8 giờ tối có còn đón xe buýt đi được không?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích