Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / ng, ngh (ngừ, nghệ)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống ''ng'' hay ''ngh'':
tình …..ĩa, …..iên cứu, …..i …ờ, bỡ …….ỡ.

Đáp án

Điền vào chỗ trống ''ng'' hay ''ngh'':
tình …..ĩa, …..iên cứu, …..i …ờ, bỡ …….ỡ.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích