Lớp 5 / Môn Khoa học / Tuần 2 / Nam hay nữ ? (tiếp)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cơ quan sinh dục nữ có chức năng gì ?

Đáp án

Cơ quan sinh dục nữ có chức năng gì ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích