Lớp 5 / Môn Khoa học / Tuần 1 / Nam hay nữ ?


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Người nào có thể trở thành giám đốc ?

Đáp án

Người nào có thể trở thành giám đốc ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích