Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 4 / n, m (nơ, me)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền n hoặc m vào chỗ trống sau cho thích hợp:
ba .....á
......o nê

Đáp án

Điền n hoặc m vào chỗ trống sau cho thích hợp:
ba .....á
......o nê

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích