Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 19 / Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 16
  • 18
  • 17
con búp bê trong hình vẽ.
Đáp án
con búp bê trong hình vẽ.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích