Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 23 / Một phần tư


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lớp 2B có 36 học sinh. Cô giáo chọn \frac{1}{4} số học sinh đó vào đội tuyển văn, \frac{1}{4} vào đội tuyển toán.

Hỏi trong đội tuyển toán và văn của lớp 2B có bao nhiêu bạn ?

Đáp án

Lớp 2B có 36 học sinh. Cô giáo chọn \frac{1}{4} số học sinh đó vào đội tuyển văn, \frac{1}{4} vào đội tuyển toán.

Hỏi trong đội tuyển toán và văn của lớp 2B có bao nhiêu bạn ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích