Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 22 / Một phần hai (Tuần 22)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm một số biết rằng đem số đó nhân với 2 rồi cộng với số nhỏ nhất có hai chữ số thì bằng 30?

Đáp án

Tìm một số biết rằng đem số đó nhân với 2 rồi cộng với số nhỏ nhất có hai chữ số thì bằng 30?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích