Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 21 / Một phần hai


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm một số biết rằng đem số đó chia cho 2 rồi cộng với số lớn nhất có một chữ số thì bằng 19.

Đáp án

Tìm một số biết rằng đem số đó chia cho 2 rồi cộng với số lớn nhất có một chữ số thì bằng 19.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích