Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 24 / Một phần 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các số phù hợp vào chỗ trống:

 

  • 8
  • 50
  • 7
  •  \frac{1}{4}
  • 4
  •  \frac{1}{5}
a. \frac{1}{5}  của 20 là:
b.
của 30 là: 6
c. \frac{1}{5} của
là: 10
d. \frac{1}{5} của 35 là:
Đáp án
a. \frac{1}{5}  của 20 là:
b.
của 30 là: 6
c. \frac{1}{5} của
là: 10
d. \frac{1}{5} của 35 là:

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích