Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 21 / Một chục, tia số (Tuần 21)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hoa có một chục quả bóng bay, Hoa cho Lan 4 quả. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả bóng bay?

  • Hoa còn số quả bóng bay là:
  • Đáp số: 6 quả
  • Hoa có một chục quả bóng bay = 10 quả bóng bay. 
    Mà Hoa cho Lan 4 quả bóng bay.
  • 10 - 4 = 6 (quả)

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích