Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 29 / Mi-li-mét


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu (< , > , =) vào ô trống cho thích hợp :

138mm + 311mm   5dm

Đáp án

Điền dấu (< , > , =) vào ô trống cho thích hợp :

138mm + 311mm   5dm

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích