Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 28 / Mét


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Có 3 cái thang. Cái thang thứ nhất cao 10m, cái thang thứ hai thấp hơn cái thang thứ nhất 2m, cái thang thứ ba thấp hơn cái thang thứ hai 3m. Hỏi cái thang thứ ba dài bao nhiêu mét?

Đáp án

Có 3 cái thang. Cái thang thứ nhất cao 10m, cái thang thứ hai thấp hơn cái thang thứ nhất 2m, cái thang thứ ba thấp hơn cái thang thứ hai 3m. Hỏi cái thang thứ ba dài bao nhiêu mét?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích