Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Luyện từ và câu: Từ và câu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ : học / bài / Nam

Sắp xếp các từ trên thành câu có nghĩa: .

Đáp án

Cho các từ : học / bài / Nam

Sắp xếp các từ trên thành câu có nghĩa: .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích