Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 4 / Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Quốc khánh nước ta là ngày tháng .

Tháng 1 còn gọi là tháng .

Mùa hè còn được gọi là mùa .

Đáp án

Quốc khánh nước ta là ngày tháng .

Tháng 1 còn gọi là tháng .

Mùa hè còn được gọi là mùa .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích