Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 3 / Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu "Ai là gì ?"


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền bạn hoặc học sinh hoặc phương tiện vào ô trống cho phù hợp :

a) Em là lớp 2A.

b) Xe đạp là đi lại thuận tiện.

c) Con trâu là của nhà nông.

Đáp án

Điền bạn hoặc học sinh hoặc phương tiện vào ô trống cho phù hợp :

a) Em là lớp 2A.

b) Xe đạp là đi lại thuận tiện.

c) Con trâu là của nhà nông.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích