Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 8 / Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền r / d / gi vào ô trống cho thích hợp:

- Dãi ó ầm sương.

- Áo ách phải ữ lấy lề.

Đáp án

Điền r / d / gi vào ô trống cho thích hợp:

- Dãi ó ầm sương.

- Áo ách phải ữ lấy lề.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích