Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 15 / Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu "Ai thế nào ?"


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống để hoàn thành câu theo mẫu câu Ai thế nào?:

  • rất có ý thức học tập
  • lém lỉnh nhất lớp
  • là lớp trưởng
  • là người rất vui vẻ
  • tính tình điềm đạm
  • thật hiền hậu
a. Nụ cười của bác Lan
.
b. Bạn Hải
.
c. Bố em
.
d. Các bạn lớp 2A
.
Đáp án
a. Nụ cười của bác Lan
.
b. Bạn Hải
.
c. Bố em
.
d. Các bạn lớp 2A
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích