Lớp 4 / Môn Tiếng Việt / Tuần 31 / Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • trạng ngữ
  • câu hỏi
  • Để làm gì?
trả lời cho các
: Khi nào?, Ở đâu?, Vì sao?,
?
Đáp án
trả lời cho các
: Khi nào?, Ở đâu?, Vì sao?,
?

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích