Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / Luyện từ và câu: Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu: "Ai là gì ?"


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho câu :

Bạn hoa học rất giỏi.

Tìm từ viết sai lỗi chính tả và sửa lại cho đúng trong câu trên :

Đáp án

Cho câu :

Bạn hoa học rất giỏi.

Tìm từ viết sai lỗi chính tả và sửa lại cho đúng trong câu trên :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích