Lớp 3 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ vật. So sánh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ sau: bàn bạc, bàn thắng, bàn ghế, xanh xao, gầy gò, đo đỏ.

Từ chỉ đồ vật là từ : .

Đáp án

Cho các từ sau: bàn bạc, bàn thắng, bàn ghế, xanh xao, gầy gò, đo đỏ.

Từ chỉ đồ vật là từ : .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích