Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 12 / Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ : chăm sóc, hợp tác, yêu thương, bảo ban, dạy dỗ.

Từ không thể hiện tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau là : .

Đáp án

Cho các từ : chăm sóc, hợp tác, yêu thương, bảo ban, dạy dỗ.

Từ không thể hiện tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau là : .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích