Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ (chuyên cần, kiên nhẫn, cần cù) vào ô trống cho phù hợp :

a) Hồng là người học tập.

b) Hồng đi học rất .

c) Hôm nay, gặp bài khó, Hồng vẫn giải cho bằng được.

Đáp án

Điền từ (chuyên cần, kiên nhẫn, cần cù) vào ô trống cho phù hợp :

a) Hồng là người học tập.

b) Hồng đi học rất .

c) Hôm nay, gặp bài khó, Hồng vẫn giải cho bằng được.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích