Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 10 / Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ :

bố, mẹ, cha mẹ, ông nội, bộ đội, bà nội, anh cả, em út

Từ không chỉ người trong gia đình là :

Đáp án

Cho các từ :

bố, mẹ, cha mẹ, ông nội, bộ đội, bà nội, anh cả, em út

Từ không chỉ người trong gia đình là :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích