Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 11 / Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Giải câu đố sau :

Ngán cho thân phận tôi không 

Có răng, có lưỡi mà không có mồm.

Đời đời khom cái lưng tôm

Giúp nhà nông việc sớm hôm chuyên cần.

Là cái

Đáp án

Giải câu đố sau :

Ngán cho thân phận tôi không 

Có răng, có lưỡi mà không có mồm.

Đời đời khom cái lưng tôm

Giúp nhà nông việc sớm hôm chuyên cần.

Là cái

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích