Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 13 / Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu "Ai làm gì ?"


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trong đoạn văn sau, tìm các công việc của mọi người trong gia đình:
       "Bà tưới cây, em quét dọn, bố sửa cái đài cát-sét cũ. Còn mẹ thì đang chuẩn bị nấu cơm tối. Cả nhà em mỗi người một việc nhưng ai cũng vui vẻ, hạnh phúc."

Đáp án

Trong đoạn văn sau, tìm các công việc của mọi người trong gia đình:
       "Bà tưới cây, em quét dọn, bố sửa cái đài cát-sét cũ. Còn mẹ thì đang chuẩn bị nấu cơm tối. Cả nhà em mỗi người một việc nhưng ai cũng vui vẻ, hạnh phúc."

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích