Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 7 / Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ :

học bài, sân trường, học hỏi, đá cầu, giảng bài, điểm danh, nhảy dây

Từ ngữ không chỉ hoạt động của người là :

Đáp án

Cho các từ :

học bài, sân trường, học hỏi, đá cầu, giảng bài, điểm danh, nhảy dây

Từ ngữ không chỉ hoạt động của người là :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích