Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / Luyện từ và câu: Câu kiểu "Ai là gì ?". Khẳng định, phủ định. Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ :

sách giáo khoa, phấn viết, bút chì, bút bi, tình bạn, thước kẻ.

Từ không thuộc nhóm đồ dùng học tập là :

Đáp án

Cho các từ :

sách giáo khoa, phấn viết, bút chì, bút bi, tình bạn, thước kẻ.

Từ không thuộc nhóm đồ dùng học tập là :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích