Lớp 6 / Môn Vật Lý / Tuần 5 / Lực - Hai lực cân bằng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Khi bơi ta nổi trên mặt nước vì:
Đáp án
Khi bơi ta nổi trên mặt nước vì:
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích