Lớp 6 / Môn Vật Lý / Tuần 5 / Lực - Hai lực cân bằng
Câu hỏi
Khi bơi ta nổi trên mặt nước vì:
Đáp án
Khi bơi ta nổi trên mặt nước vì:
Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Phân tích các lực tác dụng vào cơ thể người:
+ Trọng lực của cơ thể người kéo cơ thể chìm xuống (trọng lực cơ thể người chính là sức nặng của cơ thể).
+ Lực nâng của nước đẩy cơ thể người lên phía trên.

Gợi ý 2

Khi bơi người chuyển động về trước, thân người song song với mặt nước.
Vì vậy lực đẩy của nước cân bằng với sức nặng của cơ thể, nên giữ cơ thể người nổi. Nếu không cân bằng thì người không chuyển động được về phía trước và bị chìm xuống.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích