Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 22 / Lớp vỏ không khí
Câu hỏi

Ở tầng bình lưu các luồng không khí chuyển động theo chiều:

Đáp án

Ở tầng bình lưu các luồng không khí chuyển động theo chiều:

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Ở tầng bình lưu không khí chuyển động theo luồng ngang

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích