Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 5 / Lớn hơn. Dấu > (tuần 5)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

      6 ....... 4

Đáp án

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

      6 ....... 4

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích