Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 4 / Lớn hơn. Dấu > (tuần 4)
Câu hỏi

Điền số và dấu >, <, = vào ô trống cho thích hợp.

  

Đáp án

Điền số và dấu >, <, = vào ô trống cho thích hợp.

  

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích