Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / Lít


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính :

7 lít + 9 lít =  lít

Đáp án

Tính :

7 lít + 9 lít =  lít

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích