Lớp 2 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 4 / Làm gì để xương và cơ phát triển tốt ?
Câu hỏi

Cột sống của bạn nào sẽ bị cong vẹo khi ngồi sai tư thế?

Đáp án

Cột sống của bạn nào sẽ bị cong vẹo khi ngồi sai tư thế?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích