Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 5 / Ký hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
Câu hỏi
Đỉnh núi cao 1510m. Nếu bắt đầu từ độ cao 1000m ta vẽ một đường đồng mức và mỗi đường đồng mức cách nhau 200m thì đỉnh sẽ cách đường đồng mức liền dưới nó bao nhiêu mét?

Đáp án
Đỉnh núi cao 1510m. Nếu bắt đầu từ độ cao 1000m ta vẽ một đường đồng mức và mỗi đường đồng mức cách nhau 200m thì đỉnh sẽ cách đường đồng mức liền dưới nó bao nhiêu mét?

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

- Mỗi đường đồng mức cách nhau 200m mà đường đồng mức thứ nhất ở độ cao 1000m.
- Khoảng cách từ đỉnh xuống đường đồng mức liền dưới nó được tính như sau: Lấy độ cao của quả núi trừ đi vị trí bắt đầu vẽ đường đồng mức, sau đó chia kết quả cho khoảng cách giữa các đường đồng mức. Số dư của phép chia chính là kết quả cần tìm.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích