Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 5 / Ký hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Đỉnh núi cao 1510m. Nếu bắt đầu từ độ cao 1000m ta vẽ một đường đồng mức và mỗi đường đồng mức cách nhau 200m thì đỉnh sẽ cách đường đồng mức liền dưới nó bao nhiêu mét?

Đáp án
Đỉnh núi cao 1510m. Nếu bắt đầu từ độ cao 1000m ta vẽ một đường đồng mức và mỗi đường đồng mức cách nhau 200m thì đỉnh sẽ cách đường đồng mức liền dưới nó bao nhiêu mét?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích